Kwaliteit begint op het veld

Onze afdeling agronomie (de landbouwkundige dienst) zorgt voor een partnerrelatie met de landbouwers en verkopers om de kwaliteit op het veld te garanderen. Samen controleren we en delen we onze mening over de manier waarop er wordt geteeld: de bemestingsmiddelen, het behandelen van ziekten, de traceerbaarheid etc.

We leveren ook pootaardappelen die het meest geschikt zijn voor een kwaliteitsvolle oogst.

Kwaliteit bij elke stap

Bij elke stap vermenigvuldigen de controles zich… De grondstoffen worden al gecontroleerd nog voor ze uitgeladen worden; wat niet conform is, wordt meedogenloos verwijderd. Geen enkele productie vat aan vooraleer we volkomen tevreden zijn met de testresultaten !

Deze strengheid zet zich verder tijdens de verwerkingsfase via fysieke, chemische en bacteriologische controles die verzorgd worden door ons laboratorium BELAC ISO/IEC 17025:2005. Alle ingrediënten die in onze recepten terechtkomen, worden getraceerd en gecontroleerd; en alles is volledig vrij van GGO’s (genetisch gemodificeerde organismen).


Niks ontsnapt aan ons oog tot aan de eindverpakking. Tal van interne en externe audits vinden plaats die elk jaar uitmonden in een hernieuwing van onze certificaten: IFS (International Food Standard), BRC (British Retail Consortium), BIO, Halal, Kosher, FCA (Feed Chain Alliance), autocontrol system, ISO 50001 (energy management) en ISO 14001 (environment management)…

Bovendien passen we verschillende kwaliteitsprogramma’s toe zoals het HACCP om de risico’s op besmetting van onze producten te voorkomen en TQM (Total Quality Management) met als doel alle problemen op het terrein te voorkomen en op te lossen.            

        Download onze kwaliteitscertificaten

Création SIP