Na de oogst...

Justin Duvivier & Géric Beaumont

De oogsttijd is een belangrijke periode in het jaar, waarin de velden hun aardappelen prijsgeven. Maar wat gebeurt er precies na de oogst ? Om dat te weten te komen, hebben we een bezoek gebracht aan de landbouwbedrijf Duvivier in Mainvault, dat al 25 jaar samenwerkt met Lutosa.

Justin Duvivier die de boerderij onlangs van zijn vader overnam, deelt zijn ervaringen met ons. Van zijn 120 hectare die ze aanplanten is er 28 hectare voorbehouden voor aardappelen. De rest is verbeeld onder graangewassen, maïs, boontjes, bieten en weideland voor runderen. Justin is onlangs ook begonnen met het telen van aardbeien en witloof, wat een mooie toekomst in het verschiet heeft...

 

Justin Duvivier & Géric Beaumont

Zodra de aardappeloogst gedaan is, bewerkt Justin de grond en zaait hij er graan op, omdat aardappelen een van de beste voorgangers zijn voor graangewassen. Om geen kwaliteitsverlies te lijden plant deze boer slechts om de vier jaar aardappelen. Over het algemeen wordt er aangeplant in deze volgorde : aardappelen, graangewassen, boontjes of bieten, graangewassen en ten slotte aardappelen! Door deze volgorde kan er optimaal van de rijkdom van de grond geprofiteerd worden door hem tijd te gunnen om te regenereren.

Het is ook belangrijk om het veld voor te bereiden om de winter door te komen. Dit doet men door een groenbemester te zaaien (bv. mosterd). In april moet de grond eerst bemest en daarna voorbereid worden met de tractor.

Justin slaat zijn aardappelen niet op maar levert ze rechtstreeks aan Lutosa, omdat dat gemakkelijker is voor hem en omdat hij ons personeel graag ontmoet. Hij werkt ook graag met een bedrijf dat dicht bij de mensen staat, dat verschillende mensen een inkomen biedt en voor tewerkstelling zorgt in eigen streek.

 

 

Création SIP