Kwaliteit in elke stap van de keten

Sinds onze oprichting bouwen onze agenten een nauw partnerschap op met de boeren en handelaren. Samen controleren en wisselen we teeltmethoden uit: het gebruik van meststoffen, de ziektebehandelingen, de traceerbaarheid, de optimale opslag voor aardappelen... We verschaffen ook geschikt plantgoed voor een oogst van hoge kwaliteit.

We leveren ook pootaardappelen die het meest geschikt zijn voor een kwaliteitsvolle oogst.

Bij elke stap zijn er meerdere controles. De grondstoffen worden al gecontroleerd nog voor ze uitgeladen worden. Wat niet conform is, wordt meedogenloos verwijderd. Geen enkele productie vat aan vooraleer we volledig tevreden zijn met de testresultaten !

charte qualité sécurité alimentaire pommes de terre produits Lutosa Belgique certificats agronomie 

Dezelfde strengheid wordt toegepast op de verwerkingsfase via fysieke, chemische en bacteriologische controles die verzorgd worden door ons laboratorium BELAC ISO/IEC 17025:2005. Alle ingrediënten die in onze recepten terechtkomen, worden getraceerd en gecontroleerd; en alles is volledig vrij van GGO’s (genetisch gemodificeerde organismen).


Niks ontsnapt aan ons oog tot aan de eindverpakking. Tal van interne en externe audits vinden plaats die elk jaar resulteren in een hernieuwing van onze certificaten: IFS (International Food Standard), BRC (British Retail Consortium), BIO, Halal, Kosher, FCA (Feed Chain Alliance), autocontrol system, ISO 50001 (energy management) en ISO 14001 (environment management)…

Bovendien passen we verschillende kwaliteitsprogramma’s toe zoals het HACCP om de risico’s op besmetting van onze producten te minimaliseren en TQM (Total Quality Management) met als doel alle problemen op het terrein te voorkomen en op te lossen.            

Ons kwaliteits- en
voedselveiligheidshandvest

        Download onze kwaliteitscertificaten

Création SIP