Lutosa, nowa era pod kierunkiem Alain Dufait

Lutosa, znana firma z branży przetwórstwa ziemniaków, powitała niedawno nowego dyrektora generalnego, Alain Dufait. W ekskluzywnym wywiadzie pan Dufait dzieli się swoimi pierwszymi wrażeniami i atutami, które sprawiają,że ta firma błyszczy.

Spotkanie z Alain Dufait

Alain Dufait, nowy dyrektor generalny Lutosy, opowiada nam o swojej karierze i tym, co skłoniło go do dołączenia do tej dynamicznej firmy rodzinnej. „Nazywam się Alain Dufait, mam 51 lat, jestem dumny, że jestem ojcem 2 córek w wieku 20 i 23 lat i mieszkam w małej wiosce międzyAntwerpią a Brukselą” – deklaruje. Alain Dufait, bioinżynier z wykształceniaspecjalizującysię w mikrobiologii przemysłowej i technologiach żywności,rozpocząłkarierę w firmie Cargill, gdzie piąłsię po szczeblach kariery, ostatecznie zostając dyrektorem zarządzającym na Europę.Podkreśla znaczenie dogłębnej wiedzy o kliencie dla osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Alain Dufait - Lutosa, une nouvelle ère sous la direction d'Alain Dufait

Alain Dufait

Nowy prezes Lutosy

Pan Dufait zaczynał w firmie Cargill.
W 1995 roku zostałzastępcą kierownika produkcji.
W 2005 roku jego obowiązkizostały rozszerzone na dyrektora operacyjnego Malt Europe.
W 2016 roku został dyrektorem zarządzającym.
Wreszcie od marca 2023 roku jest nowym dyrektorem generalnym Lutosy.

Uwodzenie projektu Lutosa/McCain

Pan Dufait wyjaśnia, co przyciągnęło go do Lutosa/McCain: „Wiele rzeczy! Lutosa to czysta, uczciwa, rodzinna firma, wyznającawartości bardzo bliskie moim. Rynki silnie sięrozwijają, z chęcią rozwoju i rozwijania nowych rynków. Lutosa to firma z ogromnym potencjałemwśród swoich pracowników. Jest wiele osiągnięć, z których pracownicy mogąbyć dumni. Musimy na nowo odkryćtędumę i wykorzystać liczne możliwości, jakie się przed nami otwierają.”

World - Lutosa na całym świecie!

Pierwsze wrażenia i wyzwania

“Szacunek. Każdy ma szacunek do każdego” – mówi pan Dufait o swoich pierwszych wrażeniach z Lutosy. Przyznaje, że w ostatnich latach firma przeszładuże zmiany, ale wymagało to dużo energii. Ma świadomośćkonieczności uwolnienia energii na kolejne kroki, gdyżwokół nich rynek dynamicznie ewoluuje. Podkreślapotrzebę rozwoju i wiarę w ten wzrost, określając ten proces jako „przyspieszonąewolucję”.

Pan Dufait identyfikuje kilka głównych atutów Lutosy:

  • Lojalny inwestor: Jako część grupy McCain Lutosa korzysta z solidnego wsparcia finansowego.
  • Specjalizacja w dziedzinie ziemniaków: Lutosa jest bliska ziemniakom z regionu, które są bardzo konkurencyjne w skali światowej. Firma posiada szerokąwiedzę na temat ziemniaków i potrafi wykorzystać 99% surowca.
  • Elastyczność w podejmowaniu decyzji: Jako firma dynamiczna Lutosa potrafi szybko podejmowaćdecyzje.
  • Silne partnerstwo: Lutosa współpracuje partnersko z rolnikami z wyższego szczebla i dystrybutorami z niższego szczebla, co wzmacnia jej pozycję na rynku.
  • Silna marka: Marka Lutosa znana jest z wysokiego poziomu usług i jakości.

Jasna przyszłość dla Lutosy

Na zakończenie Alain Dufait składahołd swemu poprzednikowi, Alainowi Duranleau, za jego osiągnięcia w ciągu ostatnich pięciu lat. Wyrażawdzięczność za ciepłeprzyjęcie ze strony Lutosy i McCaina. Kończysłowami: „Mam naprawdędużo energii, pasji i chęci pracy z zespołem, aby przygotowaćLutosę na świetlanąprzyszłość”.
Lutosa, une nouvelle ère sous la direction d'Alain Dufait

Przyszłość Lutosy wyglądaobiecująco pod przywództwem Alaina Dufaita, z jasnąwizją, solidnymi aktywami i determinacją, aby sprostaćstojącym przed nią wyzwaniom.

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj nasze najnowsze wiadomości i projekty.

Email