Sia przedsibiorczej firmy

Historia uczy nas, e firma "Lutosa" zostaa stworzona przez 4 pokolenia belgijskiej rodziny Van den Broeke. Od 1935 roku, dziadkowie zajmowali si handlem ziemniakami, a póniejsze pokolenia stopniowo usprawniay ten kwiat belgijskiej gospodarki. Sia przedsibiorczoci jest do dzi znakiem zaangaowania i niesamowit si caego zespou. Ta rodzinna firma, która dzi naley do kanadyjskiej grupy McCain, wyszczególnia si swoj konkurencyjnoci i szybkoci podejmowania decyzji.

Obecno na arenie midzynarodowej

Zaczynajc od naszych dwóch zakadów produkcyjnych, nasza marka jest dzi obecna na caym wiecie. Nasi partnerzy biznesowi, dowiadczenie oraz kompetencje na szczeblu midzynarodowym s podstaw naszego sukcesu. Jestemy obecni w 136 krajach i aktywni na 3 podstawowych szczeblach: cateringowym (handlowym i instytucjonalnym), hiper i super marketów oraz hurtowniach spoywczych (dania gotowe, pieczywa, gnocchics...).

94 % produkcji "Lutosy" jest przeznaczone na eksport. Eksportujemy dziki naszym 24 porednikom handlowym oraz punktom sprzeday na 5 kontynentach, ale take dziki przedstawicielom handlowym lub importerom - dystrybutorom. Globalna sie handlowa firmy Lutosa jest jednym z naszych atutów: obecno na miejscu pozwala na stworzenie bardzo bliskich relacji z naszymi klientami i lepsze postrzeganie lokalnych trendów kulinarnych.

Uczestniczymy równie w targach na terenie caej Europy i na wiecie. Zobacz list targów...

 

Création SIP