Λήψη

Κατάλογοι

Φυλλάδια

Tapas Culture Brochure

Veggie Inspiration Brochure

Breakfast Time Brochure

Chilled Choice Brochure

Premium Solutions Brochure

Home delivery & Take-away Brochure

Skinny Fries skin-on & skin-off

Πιστοποιητικά

ISO 14001:2015 - Environmental Management System by BSI

ISO 50001:2011 - Energy Management System by BSI

Accreditation ISO17025 - Leuze-en-Hainaut – Lab. : 069-TEST

BRC (grade A) by ISACert

IFS (higher level) by ISACert

ACG par AIB-Vinçotte

FCA (Feed Chain Alliance - sous-produits) par Promag

Πολιτικές & διακυβέρνηση

Στη Lutosa, μέλος του ομίλου McCain, είμαστε υπερήφανοι που είμαστε μια εταιρεία βασισμένη σε αξίες, η οποία έχει χτιστεί με την πεποίθηση ότι “η καλή ηθική είναι καλή επιχείρηση”. Ως εκ τούτου, έχουμε μια σειρά από πολιτικές που υποστηρίζουν τις δραστηριότητές μας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας βρίσκεται στο επίκεντρο του τρόπου λειτουργίας της McCain Foods. Καθορίζει όλες τις πολιτικές, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις αρχές για την παροχή ενός παγκόσμιου προτύπου εντός της εταιρείας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτή

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών καθορίζει τα πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς που απαιτεί η McCain Foods από τους προμηθευτές της όταν συνεργάζονται με την McCain Foods ή για λογαριασμό της. Η McCain Foods απαιτεί από όλους τους προμηθευτές να τηρούν αυτόν τον κώδικα.

Ο Βασικός Κώδικας ETI (Πρωτοβουλία Ηθικών Συναλλαγών)

Η Lutosa έχει δεσμευτεί στον βασικό κώδικα ETI. Η ETI είναι μια συμμαχία εταιρειών, συνδικάτων και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνούς ανάπτυξης που συνεργάζονται για την προώθηση καλών συνθηκών εργασίας και σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Περιβαλλοντική πολιτική

Η Lutosa δεσμεύεται να σέβεται το περιβάλλον.