Downloads

Catalogi

PG Catalogue - 2022

Brochures

Tapas Culture Brochure

Veggie Inspiration Brochure

Breakfast Time Brochure

Chilled Choice Brochure

Premium Solutions Brochure

Home delivery & Take-away Brochure

Skinny Fries skin-on & skin-off

Crispy Salted Range

Dipsters Leaflet

Cajun Fries Leaflet

Golden River Brochure

PrimaFrit Brochure

PrimPom Brochure

Certificaten

ISO 14001:2015 - Environmental Management System by BSI

ISO 50001:2011 - Energy Management System by BSI

Accreditation ISO17025 - Leuze-en-Hainaut – Lab. : 069-TEST

BRC (grade A) by ISACert

IFS (higher level) by ISACert

ACG par AIB-Vinçotte

BIO par Certisys

RSPO

Check our progress at www.rspo.org

FCA (Feed Chain Alliance - sous-produits) par Promag

Beleid en governance

Lutosa, lid van de McCain Groep, is er trots op een op waarden gebaseerde onderneming te zijn, die is gebouwd op de overtuiging dat “een goede ethiek een goede zaak is”. Daarom hebben wij een aantal beleidslijnen die onze activiteiten ondersteunen.

De gedragscode

De gedragscode vormt de kern van de manier waarop wij bij McCain Foods werken. Het regelt alle beleidslijnen, richtlijnen en beginselen om binnen de onderneming een wereldwijde norm te bieden.

De gedragscode voor leveranciers

De gedragscode voor leveranciers bevat de normen voor ethisch gedrag die McCain Foods van haar leveranciers eist wanneer zij zaken doen met of namens McCain Foods. McCain Foods eist dat alle leveranciers zich aan deze code houden.

De ETI (Ethical Trading Initiative) Basiscode

Lutosa is gebonden aan de ETI-basiscode. Het ETI is een alliantie van bedrijven, vakbonden en mensenrechten- en internationale ontwikkelingsorganisaties die samenwerken om goede arbeidsomstandigheden en respect voor de rechten van werknemers te bevorderen.

Milieubeleid

Lutosa zet zich in voor respect voor het milieu.