Hoe gaat het met onze aardappelplanten?

Lente? Dan begint het bij onze aardappelproducenten te bruisen!

Agro dsc 0758 scaled e1624440220582 - Hoe gaat het met onze aardappelplanten?

Aan het begin van het jaar, bij het ondertekenen van de contracten voor de volgende oogst, bestellen onze landbouwers hun aardappelplanten. Op dat moment ligt het definitieve teeltplan van elk landbouwbedrijf namelijk vast.

Vanaf begin maart wordt er gestart met het leveren van die planten. Deze leveringsperiode strekt zich over 7 tot 8 weken uit. Van essentieel belang is de plant correct te laten ‘ontwaken’ bij het poten. Een ‘ontwaakte’ plant is een plant die gekenmerkt wordt door witte puntjes, bij het verschijnen van de eerste kiemen. Om dat te doen moet de plant bewaard worden in een lichtrijke, verluchte ruimte die vrij is van residuen kiemremmer. Op basis van de beschikbare infrastructuur en de te ontvangen hoeveelheden bepaalt de landbouwer de ideale leveringsperiode.

Laat het weer dit toe, dan voert de landbouwer alvast enkele voorbereidende werken uit. Zoals de vernietiging van wat er op het veld overblijft van de tussenteelt en de basisbemesting (kalium en fosfor). Stikstof wordt net voor het poten bij het bewerken van de grond aangebracht, zodat verlies door ammoniakverdamping wordt beperkt. Vooral als er wordt gewerkt met een stikstofoplossing.

Voor het poten van aardappelen is er best wel zwaar landbouwmateriaal nodig. Voorafgaand moet de grond diepgaand en gefaseerd worden bewerkt en omgeploegd, zodat die bij iedere bewerking warmer wordt. Dit vereist motorkracht en meerdere passages met verschillende werktuigen: cultivator, ploeg of decompactor, schijfeg of grondfrees. Deze werken gebeuren meestal door de landbouwers zelf. Het aanplanten en aanaarden doen ze in een keer. Niet alle aardappelproducenten beschikken hiervoor over een eigen pootmachine. In dat geval doen ze een beroep op een externe dienstverlener.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws en onze projecten.

Email