Αποθήκευση στις καλύτερες δυνατές συνθήκες

Αποθήκευση στις καλύτερες δυνατές συνθήκες

Η Lutosa διαθέτει 11 επιτόπιες ψυκτικές αποθήκες με συνολική χωρητικότητα 75.000 παλετών. Στη Leuze, δύο τεράστια ψυγεία (CIMAT) 12 ορόφων και ύψους 32 μέτρων προστατεύουν τα προϊόντα μας σε σταθερή θερμοκρασία -21°C. Πλήρως αυτοματοποιημένα και ελεγχόμενα με ηλεκτρονικό υπολογιστή, αυτά τα ψυγεία εφαρμόζουν τις αρχές FIFO (έξοδος κατά σειρά εισόδου) και Just in Time (έγκαιρη παράδοση). Καμία αστοχία στην αλυσίδα ψύξης δεν είναι αποδεκτή.

Εξαγωγή και διατήρηση κορυφαίας ποιότητας

Ο έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι καίριας σημασίας. Πραγματικά, τι νόημα θα είχε η δουλειά όλων μας εάν σε αυτόν τον τελευταίο κρίκο υπήρχαν σημάδια αδυναμίας; Για αυτό τον λόγο δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη όσον αφορά αυτό το ζήτημα.

 

Για υπερωκεάνιες μεταφορές, συνεργαζόμαστε στενά με την Shipex η οποία μάς προσφέρει εξαιρετική ευελιξία και ιχνηλασιμότητα στις μεταφορές.

 

     

Création SIP