"Nasze działania w żadnym wypadku nie powinny powodować obrażeń"

Dla Lutosy bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w pracy są absolutnym priorytetem, który zarząd firmy stawia jako główny cel. To zobowiązanie jest zawarte w karcie, której filarami są bezpieczeństwo naszych instalacji i metod pracy, a także kompetencje i osobiste zaangażowanie na każdym szczeblu w firmie.

Dzięki naszemu dynamicznemu systemowi zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem, dążymy do ciągłego doskonalenia i rozwijania głębokiej kultury korporacyjnej w tej dziedzinie.

Wszystkie nasze wysiłki idą w parze z naszym mottem: "Nasze działania w żadnym wypadku nie powinny powodować obrażeń"

 

 

 

 

 

 

 

 

Création SIP