Światowy Dzień Wody 2022, nasze zobowiązania dla zrównoważonego rozwoju

Encart arrondi haut 2 - Strona główna

Zapraszamy do wywiadu Juliena Populin i Filipa Lefever, kierowników działu ochrony środowiska w Lutosa.

Nasze zobowiązania dla zrównoważonego rozwoju

W Lutosa zwracamy szczególną uwagę na wpływ naszej działalności na środowisko. Z tego też powodu, podjęliśmy szereg działań, wpisując je w naszą politykę “Pledge to the World”. Składa się na nią 5 filarów: Good People, Good Partnerships, Good Agriculture, Good Food oraz Good Operations. 

Good Operations opowiada się za racjonalnym wykorzystaniem energii i wody oraz za zoptymalizowaną gospodarką odpadami.

Światowy Dzień Wody 2022

 

W tym roku Światowy dzień wody obchodzimy pod hasłem: “Wody gruntowe – czyniąc niewidzialne widocznym“. Hasło to pozwala podkreślić istotną rolę wody w systemach zasilania sektorów rolnych, przemysłowych, w ekologii oraz w adaptacji do zmian klimatu.

Woda jest cennym zasobem, dlatego w naszej firmie dokładamy wszelkich starań, by zmniejszyć nasze zużycie wody w produkcji, także na etapie sadzenia i zachować „niebieskie złoto”.

Działania te wpisane są w naszą politykę zarządzania wodą. Julien Populin, kierownik ds. środowiska w Lutosa w Leuze wyjaśnia nam na czym to polega: „zobowiązujemy się do przestrzegania zobowiązań środowiskowych. Posiadamy specjalne pozwolenie (środowiskowe), które mówi nam jak zarządzać wodą na miejscu, jak ją odprowadzać i w jakiej ilości, oraz jaką ilość możemy wykorzystać”.

Woda, którą wykorzystujemy do wytwarzania naszych produktów, pochodzi z wód gruntowych. Są one w pewnym stopniu odnawialne, ale może zająć to trochę czasu, a niektóre z naszych produktów są bardzo wodochłonne.

Julien Populin, kierownik ds. środowiska w Lutosa w Leuze wyjaśnia, że „trudność polega na tym, by zawsze pozostawać w wąskich wyznaczonych ramach, wytwarzając coraz więcej produktów, z których część stanowią produkty wodochłonne.” Filip Lefever, kierownik ds. środowiska w Lutosa w Waregem dodaje, że “Lutosa była jedną z pierwszych firm, która zainstalowała instalację RO w celu zmniejszenia zużycia wody.” Jest to system oczyszczania wody. 

Nasze działania w celu optymalizacji zużycia wody

W naszej firmie, zakłady produkcyjne Leuze i Waregem mają własne oczyszczalnie, które oczyszczają wodę przed zwróceniem jej do natury. Pozwalają one również zmniejszyć ilość ścieków. Naszym głównym celem jest zużywanie mniejszej ilości wody na tonę gotowego produktu każdego roku.

Ponownie wykorzystana woda pokrywa między 20 a 40% naszych potrzeb.

By to zoptymalizować, wdrożyliśmy kilka działań, aby zużywać mniej wody, ale także by poddawać ją recyklingowi.

Gls 4172 dxo scaled - Światowy Dzień Wody 2022, nasze zobowiązania dla zrównoważonego rozwoju

Ścieki pochodzące z procesu produkcji, które nie są wystarczająco czyste dla naszych linii produkcyjnych, są od 15 lat poddawane „biometanizacji”. Ten proces pozwala zamienić ścieki w energię. Energia ta jest ponownie wtłaczana do fabryki i odpowiada zużyciu energii elektrycznej przez 1600 gospodarstw domowych rocznie. Po oczyszczeniu ścieki mogą zostać ponownie wykorzystane do mniej szlachetnych celów, takich jak mycie ziemniaków.

Od 4 lat dysponujemy sprzętem do oczyszczania części wody metanizowanej i ponownego jej wykorzystywania w procesie produkcji. Nazywa się to „filtracją odwróconej osmozy”(przyp. red.: filtracja odwróconej osmozy to system, który pozwala oczyścić wodę z zanieczyszczeń poprzez system filtrujący, który przepuszcza tylko cząsteczki wody – UFRO). Filip Lefever, kierownik ds. środowiska w Lutosa Waregem, wyjaśnia: „przekształcimy nasze własne ścieki w wodę pitną, aby móc dalej zmniejszać ilość zużywanej wody w mieście”.

Ta czystsza i bezwonna woda pozbawiona jest posmaku chloru oraz różnych niepożądanych i zanieczyszczających substancji. Używamy jej w szlachetniejszych celach, takich jak wytwarzanie pary i chłodzenie.

Operations - Nasze zaangażowanie w CSR

Nasze cele do 2025

W Lutosa stale poszukujemy rozwiązań, tj. inwestycji i najlepszych praktyk w produkcji. Julien Populin, kierownik ds. środowiska w Lutosa Leuze, wyjaśnia: „musimy być w stanie zapewnić odnawialne, zrównoważone zarządzanie naszymi zasobami, by prowadzić długotrwałą działalność”.

Konkretne przykłady:

  • Na poziomie inwestycji, opracowaliśmy zupełnie nowy system, który pozwala kontrolować zużycie wody każdego konsumenta o każdej porze dnia.
  • Na poziomie praktycznym, kładziemy nacisk na używanie kaniul podczas czyszczenia stanowiska pracy pod wysokim ciśnieniem. Pozwalają one podzielić zużycie wody na trzy w przeliczeniu na metry sześcienne na godzinę.

Rozwiązania te pozwolą nam osiągnąć nasze cele do 2025r. 

Światowy Dzień Wody jest dla nas okazją pokazania Wam naszych obecnych i przyszłych inicjatyw. Są one oparte na naszych pięciu filarach oraz na naszej polityce „Pledge To The World”. Podpisują nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju dla zrównoważonej działalności, dla nas, dla przyszłych pokoleń i dla naszej planety.

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj nasze najnowsze wiadomości i projekty.

Email