Wereldwaterdag 2022, onze duurzame engagementen

Encart arrondi haut 2 - Home

Lees het interview met Julien Populin en Filip Lefever, Milieuverantwoordelijke bij Lutosa.

Wereldwaterdag 2022, onze duurzame engagementen.

Bij Lutosa zetten we ons in om onze impact op het milieu te verminderen. De communicatie omtrent deze strategie wordt omschreven in onze “Pledge to the World”, die vijf pijlers telt : Good People, Good Partnerships, Good Agriculture, Good Food en Good Operations.  We zoomen graag in op onze pijler Good Operations.

Bij Lutosa maken we op een rationele wijze gebruik van energie en water en het afvalbeheer wordt geoptimaliseerd.

In 2022 is het thema van Wereldwaterdag grondwater: “zichtbaar maken wat onzichtbaar is” om zijn belangrijke rol in de voorzieningensystemen voor de landbouw, de industrie, de ecologie en de aanpassing aan de klimaatverandering te beklemtonen.

Water is waardevol. Daarom doet Lutosa aanzienlijke inspanningen om zijn waterverbruik te verminderen, niet alleen in de productie maar ook bij het planten ten einde wat terecht “blauw goud” wordt genoemd te beschermen.

Bij Lutosa hebben we een beleid voor waterbeheer. Dat betekent dat “we ons ertoe verbinden om milieuverplichtingen na te leven. We hebben een unieke milieuvergunning die bepaalt hoe het water op de site beheerd moet worden, de hoeveelheid die geloosd mag worden, en de volumes die opgenomen mogen worden“, zegt Julien Populin, Hoofd Milieudienst bij Lutosa in Leuze.

Het water dat we gebruiken om onze producten te maken komt van de grondwaterspiegel. Dit grondwater kan in enige mate hernieuwd worden maar die waterverversing kan wat tijd nemen.

We zijn één van de eerste bedrijven geweest die een RO-installatie hebben geplaatst om het waterverbruik te verminderen“, zegt Filip Lefever, Hoofd Milieudienst bij Lutosa in Waregem.

Hoe zorgen we voor een optimaal waterverbruik?

Jaar na jaar stijgt de productie van Lutosa. Sommige van onze producten vereisen een zeer hoog waterverbruik. “Wat moeilijk is, is binnen dit beperkte kader meer producten te blijven produceren die veel water verbruiken“, Julien Populin, Hoofd Milieudienst bij Lutosa in Leuze.

Bij Lutosa beschikken onze productiesites over hun eigen waterzuiveringsinstallaties die het water reinigen voordat het in de natuur wordt geloosd. Zo wordt ons afvalwater verminderd. Ons hoofddoel is jaarlijks minder water te verbruiken per ton afgewerkte producten

Gls 4172 dxo scaled - Wereldwaterdag 2022, onze duurzame engagementen

Om dat te optimaliseren hebben we verscheidene maatregelen opgezet: niet alleen minder water verbruiken maar het ook recycleren.

Ten eerste wordt het afvalwater uit het productieproces dat niet zuiver genoeg is voor onze productielijnen al 15 jaar behandeld via “biomethanisatie”. Dit proces zorgt ervoor dat afvalwater in energie wordt omgezet. Deze energie wordt in de fabriek hergebruikt en vertegenwoordigt het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 1600 huishoudens. Nadat het behandeld is, kan het afvalwater hergebruikt worden voor minder edele gebruiken zoals het wassen van aardappelen.

Ten tweede beschikken we al 4 jaar over uitrustingen die een deel van het gemethaniseerd water zuiveren en in het productieproces hergebruiken. We noemen het URFO, wat staat voor Ultrafiltratie en omgekeerde osmose: die filtratie wordt zo ver verricht dat het resultaat osmosewater is. “Zo wordt ons afvalwater in drinkwater omgezet om de gebruikte hoeveelheid water nog eens te verminderen“, aldus Filip Lefever, Hoofd Milieudienst bij Lutosa in Waregem.

Met andere woorden gaat het hier over zuiverder water, zonder geur, chloorsmaak of onwenselijke en polluerende stoffen. We gebruiken het in meer nobele taken zoals stoomproductie, afkoeling, enz.

Het hergebruikt water dekt tussen 20 à 40% van onze behoeften.

Operations - Maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR)

Onze objectieven voor 2025

Elk jaar groeit de productie van afgewerkte producten bij Lutosa. Een nieuw objectief om ons waterverbruik tegen 2025 te verminderen is vastgesteld. Om dit objectief te bereiken zijn we permanent op zoek naar oplossingen, nl. investeringen en betere productiepraktijken. “Ons beheer van hulpbronnen moet hernieuwbaar en duurzaam zijn om onze activiteiten te bestendigen“, Julien Populin, Hoofd Milieudienst bij Lutosa in Leuze.

Hier zijn een paar concrete voorbeelden:

  • Qua investeringen hebben we een gloednieuw systeem op punt gesteld dat het waterverbruik van elke gebruiker permanent controleert.
  • Vanuit een praktisch oogpunt dringen we aan op het gebruik van canules bij de hogedrukreiniging van de werkplaatsen. 

Dankzij deze oplossingen zullen we onze objectieven tegen 2025 bereiken.

Naar aanleiding van Wereldwaterdag op 22 maart nodigen we u uit onze initiatieven voor vandaag en morgen te ontdekken. Ze steunen op onze vijf pijlers, alsook op onze “Pledge To The World”. Ze symboliseren ons engagement voor duurzaamheid, voor een bestendige activiteit, voor ons, voor de volgende generaties en voor onze planeet.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws en onze projecten.

Email