Lutosa en zijn boeren-partners: een duurzame vertrouwensrelatie 

Encart arrondi haut 2 - Home
Photo 2022 05 19 15 42 28 21 - Lutosa en zijn boeren-partners: een duurzame vertrouwensrelatie 

Onze duurzame engagementen

Het agronomiebeleid van Lutosa steunt op een sterk partnerschap met haar boeren, die ook haar leveranciers zijn, en is gebaseerd op respect en nabijheid. We kopen tot 70% van ons aardappelaanbod lokaal in België. We werken met landbouwers die in de nabije omgeving van onze 2 productiesites gelegen zijn: Leuze en Waregem.

De voordelen van deze
lokale partnerschappen

In deze uitgestrekte markt zorgen we ervoor dat we op lokaal niveau contracten sluiten met boeren die hun cultuur willen diversifiëren. Heel concreet worden aan het begin van het jaar koopcontracten met boeren gesloten. Aardappelen worden in februari ingekocht voor levering in september. Deze manier van werken garandeert de boer om een deel van zijn productie veilig te stellen” vertelt Hugo Morelle, Field Agronomy Manager bij Lutosa.

Dit betekent voor Lutosa ook dat de prijzen vooraf vastliggen. De rest van de aardappelen wordt ingekocht naarmate het seizoen vordert. Elke dag worden er aardappelen ingekocht om de fabriek en de productielijnen te bevoorraden.

Voor een boer betekent een goed jaar “een opbrengst van 50 ton aardappelen per hectare. Omgekeerd kan in een jaar van droogte, zoals boeren dat in 2018 meemaakten, de opbrengst dalen tot 35 ton aardappelen per hectare” legt Hugo Morelle uit.

Door met Lutosa samen te werken, verbindt de boer zich tot een tonnage dat hij zeker zal produceren. Het is een wissel op de toekomst. Dit contract is ook een maatstaf voor de boer. Hij vertelt hem “hoeveel planten aan te kopen en helpt om de investering te plannen qua meststoffen, fytosanitaire producten en brandstof, evenals grondbewerking; met andere woorden, de productiekosten. De boer hoopt dat zijn kosten worden gedekt door het contract dat met Lutosa is gesloten” zegt Hugo Morelle.

Welke andere voordelen?

Rechtstreekse samenwerking: er is geen tussenpersoon.
Nabijheid: de garantie van een snelle levering (binnen 24 uur).
Transparantie: de boer levert aan Lutosa en krijgt een tarrastrook voor betaling.
De bewaring van aardappelen gebeurt grotendeels bij de boer, die over het algemeen gebouwen heeft met een goed ventilatiesysteem voor een optimale bewaring. Bij ons worden geen producten gebruikt om de conservering te verbeteren, we gebruiken alleen producten die kieming voorkomen. Onze recente gebouwen zijn ontworpen met een goede ventilatie om de aardappel te drogen en te koelen. Ze zijn ook zeer goed geïsoleerd om de hoge temperaturen van de afgelopen jaren tegen te gaan.
Contracten: ondanks de crises van 2018 (droogte), 2020 (Covid-pandemie) en vandaag, de prijzen van meststoffen en brandstoffen (Oekraïense crisis), stelt Lutosa alles in het werk om de contracten met zijn boeren na te komen.

Photo 2022 05 19 15 42 28 7 - Lutosa en zijn boeren-partners: een duurzame vertrouwensrelatie 
Photo 2022 05 19 15 42 28 20 - Lutosa en zijn boeren-partners: een duurzame vertrouwensrelatie 

Vertrouwen en duurzaamheid

Ons lokale inkoopbeleid houdt in dat er gemiddeld slechts 50 km is tussen de velden en onze fabriek. We werken nauw samen met honderden landbouwers in dit geografische gebied dat Henegouwen en Vlaanderen omvat.

Een groot aantal boeren waarmee we vandaag samenwerken, begon de commerciële relatie met de familie Van den Broeke in 1978. Ze bewerkten land rond de Leuze-site. De volgende generaties hebben deze relatie voortgezet. Sommigen van hen zijn al meer dan 30 jaar verbonden aan onze activiteiten.”, licht Hugo Morelle, Field Agronomy Manager bij Lutosa, toe.

Dit is het geval bij JCX Pom in Jurbise (Bergen). Dit gemengde bedrijf is actief in de polycultuur (bieten, witlof, bonen, erwten) en fokt ook blauwwitte koeien. Ze begon 40 jaar geleden met het telen van aardappelen met een paar hectare. In 1992 leverde de patriarch zijn eerste aardappelkipper “Bintje”. Het jaar daarop tekende hij zijn eerste contract met Lutosa voor zo’n 100 ton aardappelen.

Vijftien jaar later kwamen de zonen op de boerderij en wilden ze de aardappelteelt ontwikkelen. Het eerste opslaggebouw wordt neergezet. Ze begonnen met 50 hectare.

Vandaag hebben ze 130 hectare gewijd aan aardappelen zoals “Fontane” en “Challenger”, evenals twee langetermijnopslaggebouwen voor 4.000 ton aardappelen.

Tegenwoordig is de concurrentie heviger en is het moeilijker om boeren te behouden. “Elk jaar benadert de Agroservice nieuwe boeren. Boerderijen worden groter en tegelijkertijd zijn het er steeds minder. Ze zijn niet langer 100% Lutosa. Ze spreiden het risico.” legt Hugo Morelle uit.

Een engagement, synoniem voor kwaliteit

Ons engagement begint bij de teelt van onze aardappelen. We hebben een sterke band met onze boeren. Jaarlijks selecteren we een twintigtal percelen. We volgen de boeren vanaf het poten van de aardappelen, en gedurende het hele teeltproces. 

We ondersteunen onze boeren en delen praktische adviezen met hen. Onze Agronomy Service-agenten bij Lutosa, Hugo Morelle en Géric Beaumont werken samen en wisselen kennis uit met onze partnerboeren over hun gewassen en hun opslag.

Photo 2022 05 19 15 42 28 11 - Lutosa en zijn boeren-partners: een duurzame vertrouwensrelatie 

Het doel is om in juli de ontwikkeling van het gewas te volgen en opbrengstschattingen te maken. JCX Pomme is een van de boeren voor wie Lutosa een perceel selecteert en de aardappelen volgt vanaf het poten tot de oogst.” zegt Hugo Morelle, Field Agronomy Manager bij Lutosa.

De afdeling Agronomie bezoekt minstens één keer per seizoen de opslagloodsen om de staat van bewaring van de aardappel te controleren. De boer kan ook proactief contact met ons opnemen als hij problemen heeft met de stockage. “Er is een echte uitwisseling van ervaring van Lutosa naar de boer en vice versa. Deze bezoeken maken het mogelijk om te reageren voordat het mis gaat, of om de levertijd van de aardappelen te vervroegen.” legt Hugo Morelle uit.

Onze Agronomie-teams selecteren de variëteiten van aardappelplanten die door boeren worden geteeld en die het best passen bij de specificiteiten van elke aardappel.

Het kan gaan om de afstand en diepte van het poten, de variëteit van aardappelen (Fontane, etc.), advies over bemesting (hoeveelheid meststoffen), een neutrale mening over het gehalte aan gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast testen we elk jaar nieuwe rassen voor mogelijke toekomstige toepassingen.” legt Hugo Morelle uit.

Omdat we ons ook bewust zijn van de uitdagingen op milieugebied, ondersteunt Lutosa haar boeren bij het streven naar optimale landbouwpraktijken. In de loop der jaren zijn we erin geslaagd een echte gemeenschap van boeren op te bouwen die verenigd zijn rond hetzelfde doel: aardappelen van superieure kwaliteit leveren. Deze nauwe samenwerking met de boeren is ook zichtbaar in onze nieuwe merkidentiteit en werd vertaald in ons nieuwe logo, waarin de voren van het veld verwerkt zijn.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws en onze projecten.

Email