Ons engagement voor een duurzame ontwikkeling

Niets gaat verloren

De verwerking van de aardappel vereist een groot watergebruik hier kunnen we niet omheen. We beschikken op beide sites over een groot zuiveringsstation.

Via een warmte-krachtstation recupereren we bovendien het methaangas afkomstig uit ons anaerobe station om het in energie om te zetten (stoom, warmte en elektriciteit) die zorgt voor 10% van de brandstofnoden van onze eigen installaties.


Dankzij ons afvalbeleid gaat er niets verloren: de schillen worden veevoeder en het bezinkingsslib dient als bemestingsmiddel (Fertipom). Zelfs het zetmeel dat vrijkomt bij het snijden in frieten wordt teruggewonnen voor de papierindustrie. Niets wordt weggegooid, alles wordt teruggewonnen en gerecycleerd.
 

Op onze site van Sint-Eloois-Vijve nemen we actief deel aan het Vlaams «Charter Duurzaam Ondernemen».

Fevia developpement durable lutosa énergie verte fertipom économie

Sinds 2011 zijn we lid van de RSPO (Round Table of Sustainable Palm Oil) en sinds juli 2014 kiest Lutosa ervoor om een gesegregeerde palmolie te gebruiken, dit betekent dat 100% van de aangekochte palmolie gecertificeerd en traceerbaar is.

  

charte environnement lutosa belgique nourriture engrais rien ne se perd amidon RSPO huile de palme

Ons milieucharter

 

Création SIP