Jestemy zaangaowani w trway i zrównowaony rozwój

Nic si nie marnuje

Niezaprzeczalnym faktem jest, e obróbka ziemniaka wymaga uycia znacznej iloci wody. Kady zakad jest wyposaony w stacj kontroli i oczyszczalnie wody.

Za pomoc elektrociepowni, odzyskujemy midzy innymi metan pochodzcy z naszej stacji beztlenowej i przeksztacamy go w tak zwan zielon energi (par, ciepo lub elektryczno), która pokrywa 10% naszego zapotrzebowania.


Dziki temu, nic nie ginie: upki z ziemniaków wykorzystywane s jako pasza dla byda, a osad pozyskany ze cieków wykorzystywany jest jako nawóz (Fertipom). Podczas cicia frytek odzyskujemy nawet skrobi ziemniaczan dla przemysu papierniczego. Nic nie jest wyrzucane, wszystko jest odzyskiwane i przetwarzane.

 

Fevia developpement durable lutosa énergie verte fertipom économie

Jako czonek RSPO (Round Table of Sustainable Palm Oil) od 2011 roku, marka "Lutosa" postanowia zastpi w 2014 roku zwyky olej palmowy, olejem palmowym pochodzcym tylko i wycznie z certyfikowanych upraw.

 

  

charte environnement lutosa belgique nourriture engrais rien ne se perd amidon RSPO huile de palme

Nasza karta rodowiskowa

 

Création SIP